Czerwiec 2021 r.

 

<<< maj                                                                                                                                                                         lipiec >>>

 

 

Czerwiec 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktualne i więcej informacji odnośnie wydarzeń znajdą Państwo w Aktualnościach

 

 

Aktualne informacje o imprezach:

 

Urząd Miasta Chełmna 
Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu
tel. 56- 677-17-10
komunnikacja.spoleczna@chelmno.pl

tel. 56- 677-17-19
promocja@chelmno.pl

 

 

Chełmińska Informacja Turystyczna
tel./fax 56- 686-21-04
it@chelmno.pl

 

Chełmiński Dom Kultury
tel. 56- 686-48-08
http://www.chdk.pl

 

Uwaga: Za zmiany terminów i program odpowiadają organizatorzy.

 

 

Imprezy można zgłaszać do końca każdego miesiąca w Urzędzie Miasta
– pok. 210, tel. 56- 677-17-10
komunnikacja.spoleczna@chelmno.pl

i

pok. 311, tel. 56-677-17-19
lub e-mail: promocja@chelmno.pl

 

 

Formularz zgłoszenia imprezy
– plik do pobrania w word
– plik do pobrania w rtf.
– plik do pobrania w pdf.

 
 
 
 

Aktualizacja www.chelmno.pl > kalendarz imprez>czerwiec2020: 09.06.2020 r., EP