Projekt „Adaptacja nieużytkowanej kamienicy wraz z oficyną przy ul. Grudziądzkiej 36 na cele prowadzenia działań społecznych”

    WIZYTÓWKA PROJEKTU   Dotyczy projektu nr RPKP.06.02.00-04-0005/19 pn. „Adaptacja nieużytkowanej ka...

Projekt: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna”

Przedmiotem projektu jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmno na nowoczesne, energooszczędn...

Projekt „Innowacyjne Miasta”

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospo...

Projekt ,,Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroką działalność Chełmińskiego Domu Kultury”

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego W...

Flaga Unii Europejskiej Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – IV etap

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruk...

Flaga Unii Europejskiej We Unite the People of Europe

Miasto Chełmno zaproszone zostało do udziału w projekcie „We Unit the People of Europe”, realizowanym przez partnersk...

Flaga Unii Europejskiej Linia do sortowania odpadów

Linia do sortowania odpadów, to najważniejszy element Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, który powstał w p...

Flaga Unii Europejskiej Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsp...

Flaga Unii Europejskiej „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej”

  „Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej” Gmina Miasto Chełmno (lider projektu) w...

Flaga Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 22-go Stycznia 4 w Chełmnie” współfinansowany z E...

Flaga Unii Europejskiej Monitoring wizyjny miasta Chełmna

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wsp...

Page 1 of 3
1 2 3