Program “Czyste Powietrze”

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

 

Mieszkańcy Chełmna za pośrednictwem tutejszego Urzędu mogą złożyć wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie konsultacji dotyczących wymiany pieca i działań termomodernizacyjnych, a także przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz  uzyskają pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu .

Dotację mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód nie przekracza 100.000 rocznie.

Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Od dnia 15 lipca 2022 roku możliwe jest prefinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze+” dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, tzn. wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Dotacja może wynosić do 47 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i do 79 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania uprawnione są osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:    

1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

 

Do najwyższego poziomu dofinansowania uprawnione są osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
1260 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Zaświadczenia o dochodzie wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Hallera 11.

 

 

Adres i godziny funkcjonowania punktu:

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 1, pok. 103
tel. 516 493 128

Poniedziałek 8.30 – 14.00
Środa 7.30 – 16.30
Czwartek 8.30 – 14.00

 

Informacje o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Uwaga: Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę kredytu bankowego w bankach, które przystąpiły do Programu.

Wniosek należy złożyć w banku PRZED pierwszym wydatkiem.

Banki które dotychczas przystąpiły do programu:
– Alior Bank
– BNP Paribas Bank Polska
– Bank Ochrony Środowiska
– Credit Agricole Bank Polska

– Santander Consumer Bank

– Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

oraz banki spółdzielcze – pełna lista na https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

 

Aktualizacje i bieżące ogłoszenia:

 

https://bip.chelmno.pl/artykuly/201/ogloszenia

 

https://bip.chelmno.pl/artykuly/758/gospodarka-niskoemisyjna