Program “Czyste Powietrze”

 

 

 

 

Program “Czyste Powietrze”

Gminny Punkt Konsultacyjno–Informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

 

 

Mieszkańcy Chełmna za pośrednictwem tutejszego Urzędu mogą złożyć wniosek o dotację na wymianę pieca i działania termomodernizacyjne do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym otrzymają bezpłatną pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz uzyskają pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu.

 

Dotację mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód nie przekracza 135.000 rocznie.

 

Wniosek w ramach programu może zostać złożony wyłącznie przez właściciela lub współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego z uregulowanym stosunkiem prawnym do budynku/lokalu mieszkalnego.

 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • pompa ciepła;
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł olejowy;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

 

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii:

 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • wymiana stolarki zewnętrznej (okna, drzwi, bramy garażowe);
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna;

 

Formy dofinansowania:

 • dotacja;
 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – dla beneficjentów składających wnioski za pośrednictwem banków, które przystąpiły do Programu (lista banków na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/ );
 • dotacja z prefinansowaniem, tzn. wypłatą części kwoty dotacji w formie zaliczki do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji – dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Maksymalne kwoty dotacji:

 • podstawowy poziom dofinansowania – 41 000 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania – 59 000 zł
 • najwyższy poziom dofinansowania – 79 000 zł

 

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • podstawowy poziom dofinansowania – 66 000 zł
 • podwyższony poziom dofinansowania – 99 000 zł
 • najwyższy poziom dofinansowania – 135 000 zł

 

Dodatkowo audyt energetyczny 1 200 zł.

 

Terminy:

 • realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

 

 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

 

 

Do podwyższonego poziomu dofinansowania uprawnione są osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1894 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2651 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

 

 

Do najwyższego poziomu dofinansowania uprawnione są osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 1090 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1526 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

 

Zaświadczenia o dochodzie dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Hallera 11.

 

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  Programu “Czyste Powietrze”

 

Adres i godziny funkcjonowania punktu:

86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 1, pok. 106
tel. 516 493 128, 56 677 17 39

Poniedziałek 8.30 – 14.00
Środa 7.30 – 16.30
Czwartek 8.30 – 14.00

 

 

Informacje o programie: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

 

 

Aktualizacje i bieżące ogłoszenia:

 https://bip.chelmno.pl/artykuly/201/ogloszenia

 https://bip.chelmno.pl/artykuly/758/gospodarka-niskoemisyjna

 

 

 

Aktualizacja z dnia 29.09. 2023 roku