Współpracujemy

logotyp

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

 

#Współpracujemy to projekt skierowany  do mieszkanek i mieszkańców Chełmna, w przedziale wiekowym od 18 do 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) roku życia, którzy natrafiają na przeszkody w podjęciu zatrudnienia. W ramach projektu kluczowym jest umożliwienie osobom poszukującym zatrudnienia nabycie nowych kwalifikacji, niezależnie od posiadanego wykształcenia. Jest to sposób na dostosowanie się do warunków zmieniającego się na skutek epidemii świata.

 

CO OFERUJEMY?

  • Zajęcia w ramach AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ podczas których uczestnicy będą mieli możliwość rozwinięcia różnorodnych umiejętności praktycznych. Efektem zajęć będzie między innymi utworzenie ogrodów społecznych na terenie miasta.
  • Indywidualne spotkania z zakresu AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ podczas których uczestnicy projektu we współpracy z doradcą zawodowym będą określać własny plan działania. W ramach zajęć gwarantujemy możliwość odbycia kursu bądź szkolenia (uczestnikom przysługuje stypendium) mającego na celu rozwijanie kompetencji
    i predyspozycji zawodowych oraz odbycie płatnego stażu w wybranym przez uczestnika miejscu. Uczestnicy będą również wspierani w poszukiwaniu stałego miejsca zatrudnienia.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

 Żeby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (w przypadku osób bezrobotnych wymagane zaświadczenie z PUP), a następnie złożyć go w okienku podawczym w Urzędzie Miasta Chełmna.

Wersję drukowaną formularza znajdą Państwo na okienku podawczym Urzędu Miasta Chełmna, a także w: MOPS, kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 oraz w Banku Żywności podczas dystrybucji paczek.

Rekrutacja ciągła od 1 marca 2021 r.!

Zapraszamy do Współpracy!

 

Formularz projektu: PDF, DOC

Kontakt mailowy: wspolpracujemy@chelmno.pl

Kontakt telefoniczny: 512-217-898

Spotkajmy się: wtorki i czwartki, w godz. 10:00-14:00 w oficynie kamienicy przy Grudziądzkiej 36A.

#Współpracujemy – projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Chełmna wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności” Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.