Współpracujemy

 

logotyp

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

 

„#Współpracujemy – projekt aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Miasta Chełmna wraz z umożliwieniem wyjścia z kryzysu bezdomności” (nr RPKP.11.01.00-04-0011/20) realizowany przez Gminę Miasto Chełmno, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu: 964 772,28 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 916 533,43 zł

Środki własne Gminy Miasta Chełmna: 48 238,85 zł

 

CO OFERUJEMY?

  • Zajęcia w ramach AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ podczas których uczestnicy będą mieli możliwość rozwinięcia różnorodnych umiejętności praktycznych. Efektem zajęć będzie między innymi utworzenie ogrodów społecznych na terenie miasta.

 

  • Indywidualne spotkania z zakresu AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ podczas których uczestnicy projektu we współpracy z doradcą zawodowym będą określać własny plan działania. W ramach zajęć gwarantujemy możliwość odbycia KURSU bądź SZKOLENIA (uczestnikom przysługuje STYPENDIUM) mającego na celu rozwijanie kompetencji
    i predyspozycji zawodowych oraz odbycie PŁATNEGO STAŻU w wybranym przez uczestnika miejscu. Uczestnicy będą również wspierani w poszukiwaniu stałego miejsca zatrudnienia.

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

 Żeby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (w przypadku osób bezrobotnych wymagane zaświadczenie z PUP), a następnie złożyć go w Urzędzie Miasta Chełmna.

Wersję drukowaną formularza znajdą Państwo na okienku podawczym Urzędu Miasta Chełmna, a także w: MOPS, kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 oraz w Banku Żywności podczas dystrybucji paczek.

 

Formularz projektu: PDF, DOC

Kontakt mailowy: wspolpracujemy@chelmno.pl

Kontakt telefoniczny: 512-217-898

Spotkajmy się: wtorki i czwartki, w godz. 10:00-14:00.