Rządowy Fundusz “Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Miasto Chełmno przystępuje do realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

„Realizacja działań zmierzających do uspójnienia miejskiej sieci transportu zrównoważonego.”. Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.800.000,00 zł (wartość projektu: 5.265.007,04 zł).

„Aktywizacja terenów dawnej jednostki wojskowej w Chełmnie przy ul. Biskupiej – etap II”. Projekt realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.375.000,00 zł (wartość projektu: 5.700.000,00 zł).