Wystawa zewnętrzna “Polskie Symbole Narodowe”, Chełmno 30 kwietnia – ok. 4 czerwca 2024 roku

Wystawa zewnętrzna “Polskie Symbole Narodowe”,
Chełmno 30 kwietnia – ok. 4 czerwca 2024 roku

 

 

Dzięki współpracy Muzeum Ziemi Chełmińskiej i Delegaturą IPN Bydgoszcz
w dniach od 30 kwietnia do ok. 4 czerwca 2024 roku przed ratuszem (ul. Rynek 28)
będzie dostępna wystawa zewnętrzna
“Polskie Symbole Narodowe”.

 

Powiększ/ pobierz plakat (rozmiar 363 KB)

 
 

 

Co wiemy o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach? Na to i inne pytania odpowiada najnowsza ekspozycja IPN Gdańsk Delegatura IPN w Bydgoszczy.

Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.

Art. 28. Zasada Ochrony Symboli Narodowych 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.)

 

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy.

Autorzy: dr Kamila Churska-Wołoszczak, Piotr Wiejak

Opracowanie graficzne: Piotr Wiejak

Korekta: Anna Świtalska-Jopek

Recenzja: dr hab. Tomasz Panfil, Krzysztof Męciński

 

Wystawę można obejrzeć również pod linkiem:

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Wystawa_polskie_symbole_narodowe_1-12_S-1.pdf

 

 

 

 

Dodano: 24.04.2024 roku, EP.