Chełmno w dniu odzyskania niepodległości 22 stycznia 1920 r.

Chełmno w dniu odzyskania niepodległości 22 stycznia 1920 r.   We  wrześniu 1772 r. Chełmno stało się jednym z m...

Dawni mieszkańcy miasta

Związki Chełmna z Holandią. Związki Chełmna z Niderlandami sięgają czasów średniowiecza. W tym okresie wielu kupców h...

Generał Józef Haller w Chełmnie 29 stycznia 1920 roku

Po 148 latach zaboru pruskiego, gdy przywrócono do istnienia państwo polskie, z wielką nadzieją i radością oczekiwano...

Założenia urbanistyczne

Chełmno to jedno z najpiękniejszych miast na Pomorzu, z wielowiekową bogatą historią, z doskonale zachowanym układem ...

Prawo Chełmińskie

28 grudnia 1233 roku wielki mistrz krajowy Hermann von Salza i mistrz krajowy Hermann Balk wystawili dokument lokacyj...

Zarys dziejów

ok. 15.000 lat p.n.e. – pierwsze ślady człowieka na ziemi chełmińskiej ok. 4000 -3000 lat p.n.e. – począt...