KOMUNIKAT w sprawie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Trwa wdrażanie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miasto Chełmno na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej dla Mieszkańców Chełmna będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych. Komu będzie udzielane dofinansowanie? Beneficjentem końcowym będzie osoba fizyczna spełniająca kryteria dochodowe określone w programie, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. Na jakie przedsięwzięcia udzielane będzie dofinansowanie? Dofinansowanie dotyczyć będzie demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz: • zakup i montaż efektywnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego albo • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku Dodatkowo będą mogły być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, • instalacja gazowa od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła, • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż), • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu. Intensywność dofinansowania 1) Podstawowy poziom dofinansowania - do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, - udzielany jest, gdy dochód roczny nie przekracza kwoty 120 000 zł. 2) Podwyższony poziom dofinansowania - do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, - udzielany jest, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi: • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 3) Najwyższy poziom dofinansowania - do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, - udzielany jest, gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi: • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Kwalifikowalność kosztów Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (zgodnie z datą wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane. Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych zostanie określony w Regulaminie naboru ogłoszonym przez Gminę na początku roku 2023. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. Więcej informacji na stronie https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/973-cieple-mieszkanie oraz email ekodotacje@chelmno.pl lub tel.: (56) 677-17-37 Przedsięwzięcie realizowane przez Beneficjenta może być dofinansowane z innych środków publicznych (w tym z budżetu Gminy Miasto Chełmno w ramach trwającego naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji efektywnych ekologicznie), przy czym łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie z różnych źródeł nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych tego przedsięwzięcia. KOMUNIKAT w sprawie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

Trwa wdrażanie programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Miasto Chełmno na dofinansowanie wymiany źródeł c...

Santa i jego banda – mikołajki w Chełmnie Ho! Ho! Ho! Czekacie na Mikołaja? My też nie możemy się doczekać! Tymczasem sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla Was na 6 grudnia! • 14:00 – Kinoteatr RONDO – darmowy* seans „ŚWIĄTECZNY CUD” *wejściówki do odbioru w kasie kina od 24 listopada. Projekcja jest finansowana przez Urząd Miasta Chełmna. • 15.30 – Rynek – świąteczne utwory w wykonaniu grupy wokalnej ChDK, prowadzonej przez Patrycję Rutkowską. • 16:00 – Rynek – symboliczne zapalenie lampek na miejskiej choince. • 16:00 – 19:00 – Kinoteatr RONDO – spotkanie z Mikołajem! Szykujcie się na pamiątkowe zdjęcie, certyfikat „grzecznego dziecka” oraz słodkie upominki • 17:00 – 18:00 – Kinoteatr RONDO – Santa i jego banda*, czyli świąteczne zabawy z grupą FUNimki! *bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie kina od 24 listopada. Ilość miejsc ograniczona, dlatego prosimy o pobieranie wejściówek dla dziecka i maksymalnie jednego opiekuna. Wiecej informacji www.chdk.pl Santa i jego banda – mikołajki w Chełmnie, 6 grudnia 2022 roku

Ho! Ho! Ho! Czekacie na Mikołaja? My też nie możemy się doczekać! Tymczasem sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla Was na...

Wielka Gala Noworoczna pt. „Piosenka Ci nie da zapomnieć” – 1 stycznia 2023 roku

1 stycznia 2023 r. o godz. 19:00, mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Wielką Noworoczną Galę Teatru Broadway...

Szanowni Państwo, informujemy, że tylko do 12 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Chełmna można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla z zapewnieniem zakupu w 2022 roku. Wnioski złożone po tej dacie nie dają będą mogły zostać zrealizowane w 2022 roku. Wnioski o zakup węgla na rok 2023 można składać w trybie ciągłym. Wniosek może złożyć osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). Uprzejmie informujemy, że wpłynęło do nas już ponad 300 wniosków o preferencyjny zakup węgla, opiewające na niemal 450 ton węgla. Pierwsza dostawa węgla dotarła do nas w czwartek 17.11.2022 r., kolejna 23.11., następna przewidziana jest na bieżący tydzień. Pełna procedura od złożenia wniosku do możliwości odbioru węgla trwa około tygodnia. Uprzejmie prosimy o cierpliwe oczekiwanie na kontakt telefoniczny lub mailowy od Urzędu Miasta Chełmna. Pamiętajmy przy wypełnianiu wniosku o pozostawieniu numeru telefonu, co znacząco przyspieszy kontakt. Wnioski o preferencyjny zakup węgla z zapewnieniem zakupu w 2022 roku

Informujemy, że tylko do 12 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Chełmna można składać wnioski o preferencyjny zakup węg...

Harmonogram odbioru odpadów w okresie od listopada do kwietnia – odpady zbierane selektywnie

Извините, этот техт доступен только в “Польский”. For the sake of viewer convenience, the content is show...

Людвик Рыдыгер

W 2020 roku przypadają bardzo ważne rocznice związane z prof. dr. Ludwikiem Rydygierem tj. 170. – urodzin, 100....

Chełmno w dniu odzyskania niepodległości 22 stycznia 1920 roku

Извините, этот техт доступен только в “Польский”. For the sake of viewer convenience, the content is show...

Fot. w załączeniu: Powitanie gen. Józefa Hallera na Rynku w Chełmnie 29 stycznia 1920, fot. Carl Eller, zbiory Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie Generał Józef Haller w Chełmnie 29 stycznia 1920 roku

Извините, этот техт доступен только в “Польский”. For the sake of viewer convenience, the content is show...