“Całodniowy Ekologiczny Event Literacki” – komiksy edukacyjne do poczytania

Celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu Ochrony Środowiska poprzez zabawę i warsztaty literackie. Podczas warsztató...

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna kompleksu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży z przeznaczeniem pod usługi Zakładu Aktywności Zawodowej – I etap”

Gmina Chełmno realizuje w partnerstwie z Gminą Lisewo Projekt pod nazwą: „Modernizacja energetyczna kompleksu Europej...

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym dla SP 4 w Chełmnie”

Gmina Chełmno realizuje Projekt pod nazwą:„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym dla SP 4 w Chełmn...

Logo Unii Europejskiej Współpracujemy – wizytówka projektu

Wizytówka projektu pn. “Współpracujemy”.

...
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Miasto Chełmno brała udział w konkursie „Granty PPGR” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrow...

baner Cyfrowa Gmina Miasto Chełmno otrzymało dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Cyfrowa Gmina

Miasto Chełmno otrzymało dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu Cyfrowa Gmina na podniesienie ochrony prze...

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, umożliwiającego m.in. pracę zdalną. Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę Miasto Chełmno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej byli pracownikami PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) i złożyli odpowiednie dokumenty. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowanych zostało 67 wniosków. Kwota pozyskanego przez Gminę grantu wynosi 169 500,00 zł. Obecnie trwają przygotowania i ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów. Gmina, zgodnie z regulaminem projektu ma 10 miesięcy na jego realizację. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro...

 „Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

Przyznawane  w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związany...

BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – ogłoszenie o naborze chętnych do projektu – zgłoszenia do 4 marca 2022 roku

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom ogłasza nabór chętnych do projektu: BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE, Projekt jest s...

KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE HORYZONTY”

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. realizuje projekt: KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE...

2022_DolaczdoAkcji Masz Głos Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w ...

Страница 1 из 5
1 2 3 5