Obelisk pamiątkowy z okazji budowy Domu Harcerza

Obelisk pamiątkowy z okazji budowy Domu Harcerza znajdujący się na ul. Harcerskiej, obok Domu Harcerza (siedziba Starostwa Powiatowego w Chełmnie), został odsłonięty 12 października 1967 roku z okazji otwarcia Domu Harcerza jako czynu społecznego młodzieży z pomocą państwa w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na blokach obelisku widnieje napis:

 

DOM
HARCERZA
12.X
1967
WKŁAD MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ
CZYN
SPOŁECZNY
1000- LECIA
 

Na jednym z bloków umieszczono też napisy:

 

ZHP
CZUWAJ