Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Łunawska 2
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-23-56
www.zdz.torun.pl/
email:    okz.chelmno@zdz.torun.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

ul. Dworcowa 20/22
86 – 200 Chełmno
tel.: (+48) 56 686-16-61
www.soswchelmno.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

ul. Świętojerska 3
86-200 Chełmno
tel.: (+48) 56 676-06-04
www.psmchelmno.pl
email: psm1st@poczta.onet.pl

Niepubliczne Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące

ul. Dominikańska 35
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 676-11-62

Centrum Edukacji Dorosłych

Dominikańska 35
86-200 Chełmno
tel. (+48) 56 686-01-04
www.ced.edu.pl/index.php?p=1601

Technikum Mundurowe Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

ul. Kościuszki 11
86-200 Chełmno
te.: (+48) 56 676 05 24
http://www.bzdz.pl/

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

ul. Dworcowa 20/22
86 – 200 Chełmno
tel.: (+48) 56 686-16-61
www.soswchelmno.vel.pl/

Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza

ul. Szkolna 14
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-17-10
www.zs2.edu.pl
email:    zs2chelmno@o2.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

ul. Dominikańska 35
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-01-04

Zespół Szkół-Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno
86-212 Stolno
tel./fax: (+48) 56 686-21-78
http://zs-grubno.fr.pl/
email:  zs-grubno@zs-grubno.fr.pl

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów

ul. Słowackiego 1
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-32-73
fax (+48) 56 676-03-08
www.klig.pl
email:    szkola@klig.pl

Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów w Chełmnie

ul. Słowackiego 1
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-32-73
fax 56 676-03-08
www.klig.pl
e-mail:    szkola@klig.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Dworcowa 20/22
86 – 200 Chełmno
tel.: (+48) 56 686-16-61
www.soswchelmno.vel.pl/

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Szkoła Podstawowa Specjalna

ul. Dworcowa 20/22
86-200 Chełmno
tel.: (+48) 56 686-16-61
www.soswchelmno.vel.pl/

Szkoła Podstawowa nr 4

os. M.C. Skłodowskiej 16
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 676-03-64
www.sp4chelmno.edu.pl
email:    sp4ch@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. St. Staszica

ul. 22 Stycznia 4

ul. Szkolna 6
86-200 Chełmno
tel.: (+48) 56 686-02-07
www.sp2chelmno.dt.pl
email: sp2chelmno@poczta.neostrada.pl

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Filomatów Pomorskich
ul. T. Kościuszki 11
86 – 200 Chełmno

tel/fax: 56 676 05 24

www.sp1chelmno.of.pl
email:    sp1chelmno@poczta.of.pl

“Tęczowy zakątek” Miejskie Przedszkole nr 2

ul. Klasztorna 12
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-24-70
www.przedszkole2chelmno.edu.pl/

“Pinokio” Przedszkole Niepubliczne

ul. Dworcowa 13
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-17-14
www.pinokio-chelmno.pl/index.php

“Calineczka” Przedszkole Niepubliczne

os. M.C. Skłodowskiej 10
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-29-89
www.calineczka.org

“Brzdąc” Niepubliczne Przedszkole

ul. Kościuszki 9
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 679-05-30
www.brzdac.com/kontakt.html

“Bajka” Przedszkole Niepubliczne

ul. Danielewskiego 6
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-18-85

drukuj