Warsztaty Kulinarne „Alchemia i Amory w Kuchni” „Przez żołądek do serca-kiermasz walentynkowy”

Warsztaty kulinarne  “Alchemia i Amory w Kuchni”  „Przez żołądek do serca  – kiermasz walentynkowy” 12 lutego 2012 r.   Warsztaty Kulinarne organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły i Slow Food Convivium Gruczno powstały po to by podnosić umiejętności kulinarne mieszkańców Doliny Wisły i tym samym służyć rozwojowi festiwalu w Grucznie. Po pierwszych edycjach stało się jasne, że są one również doskonałym narzędziem promocyjnym tak dla producentów, organizatorów, wydarzeń kulinarnych jak i dla miejscowości w których się odbywają. Warsztaty “Alchemia i amory w kuchni” wykorzystują tradycje chełmińskiego kultu św. Walentego i tym samym wpisują się w doskonale w promocję twego jednego z najpiękniejszych polskich miast. Warsztaty te przeznaczone są dla wszystkich związanych z gastronomią i obsługą ruchu turystycznego mieszkańców terenów wiejskich województwa kujawsko pomorskiego. Tradycją stało się jednak, że naszymi gośćmi są także dziennikarze, kuchmistrzowie i smakosze z całej Polski. Przez dwa dni uczestnicy poznają różnorodne tradycje kuchni miłosnej. Począwszy od wieków dawnych, receptury z historycznych książek kucharskich aż po współczesne dania kuchni międzynarodowej, powstające przy pomocy nowoczesnych technologii. Uczestnicy poznają rośliny od wieków stosowane w kuchni miłosnej, wśród nich zioła, przyprawy ale też owoce. Korzystając z tego, że na Sycylii w tym czasie trwają cytusowe żniwa, jednym z bohaterów warsztatów będzie czerwona sycylijska pomarańcza tarocco. Innym bohaterem będą z pewnością ogromne wiślane szczupaki, których przyrządzanie wymaga nie tylko szczególnej biegłości kuchmistrza, ale także specjalistycznych naczyń, zamówionych przygotowanych specjalnie na potrzeby organizatorów.  Kuchnia miłosna to również wina musujące i z uwagi na porę roku wina grzane mocno osadzane w tradycji Torunia i Chełmna, przyprawiane korzeniami. Będziemy je serwować nie tylko uczestnikom warsztatów ale także zmarzniętym mieszkańcom Chełmna i Turystom.  Ważnym elementem, często kojarzonym z miłością są słodycze. Nie zabraknie ich zarówno w wersjach dla dorosłych jak i dla dzieci. Oprócz tego po raz pierwszy na naszych warsztatach będą prowadzone zajęcia dla dzieci i o dzieciach. Naturalna to bowiem konsekwencja walentynkowych uniesień. Dzieci będą uczyły się rozpoznawania smaków a ich rodzice metod przekonywania swoich latorośli do naturalnego, nie skażonego polepszaczami jedzenia. 12.02.2012 r. (niedziela) Warsztaty kulinarne „Alchemia i Amory w Kuchni”  przy Hotelu Centralnym w Chełmnie Pokazy i degustacje dla mieszkańców Chełmna  promujące ideę warsztatów:  10.00 – 11.00 – czekolada i dodatki owocowe 12.00-13.00 – sycylijskie produkty  13.30-14.30 – walentynkowe słodycze  10.00-14.00 – Kinoteatr „Rondo” „Przez żołądek do serca – kiermasz walentynkowy”     „PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA  – KIERMASZ   WALENTYNKOWY”       KINOTEATR „RONDO” 12 LUTEGO 2012 r.  Warunki Uczestnictwa i Regulamin 1. Impreza nosi nazwę: „Przez żołądek do serca – kiermasz  walentynkowy” w dalszej części  wymieniany jako kiermasz. 2. Organizatorem kiermaszu jest: Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno, tel./fax. 56-686-48-08; chelmno@chdk.pl. 3.    Kiermasz odbywać się będzie w dnia 12 lutego 2012 r. 4. Kiermasz ma charakter promocyjno-handlowy, ma za zadanie prezentować kulinarne bogactwo, a także rękodzieło i inne formy tradycyjnej aktywności kulturalnej regionów województwa  kujawsko-pomorskiego. 5.    Organizator udostępnia Wystawcom miejsce pod stoisko w kinoteatrze „Rondo” w Chełmnie  w godz. 10.00-14.00 w dniu 12.02.2012r. Ustawianie stoisk w dniu 12.02.2012 w godz. 8.00 – 9.30     lub 11.02.2012 w godz. 12-15 po wcześniejszym zgłoszeniu.  6.    W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy: – wytwórcy produktów lokalnych i regionalnych, – prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów spożywczych, – właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz rolnicy. 7. Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki walentynkowej i powinny być zgodne z asortymentem podanym w zgłoszeniu. 8.    Organizator nie odpowiada za:  – formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.  – wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób niezgodny z prawem o obrocie artykułami rolno-spożywczymi. 9. Warunkiem uczestnictwa w kiermaszu jest dostarczenie oryginału wypełnionego formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 7 lutego 2012 r. na adres:  Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub e-mail: chelmno@chdk.pl, tel./fax. 56-686-48-08 Osoba do kontaktu: Sławomir Wyrosławski  tel. 531-314-956 od godz. 12.00 do 18.00 10. Warunkiem rozstawienia stoiska jest przyjęcia zgłoszenia przez Chełmiński Dom Kultury i uiszczenie opłaty w wysokości 25 zł netto zgłoszenie z gminy w powiecie chełmińskim, 100 zł netto wystawcy komercyjni. Dwóch pierwszych wystawców  / dot.  organizacji non-profit / z danej gminy z powiatu chełmińskiego gratis – decyduje kolejność zgłoszenia /.  Wpłaty na konto Chełmińskiego Domu Kultury: Bank Spółdzielczy w Chełmnie 56 9486 0005 0000 0361 2000 0018 lub przed rozpoczęciem kiermaszu w godz. 8.00 – 10.00 11. Przyjazd na koszt własny uczestnika –Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów transportu.  12.  Postanowienia końcowe:  – wystawca uczestniczący w kiermaszu ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. – wszelkie spor wynikłe z tytułu uczestnictwa w kiermaszu będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.  Chełmno, 26.01.2012 r.                                                                                                     Organizatorzy