Na Jarmark do Chełmna – Odkryj największe Centrum Handlowe w Polsce

Odkryj największe Centrum Handlowe w Polsce

Na Jarmark do Chełmna

 

 

            Chełmno od wczesnego średniowiecza, położone wówczas na Górze św. Wawrzyńca, słynęło ze swojej aktywności handlowej m.in. dzięki położeniu nad Wisłą oraz na znanych szlakach handlowych jak Szlaku Bursztynowym czy Szlaku Solnym.
            Największy okres swojej świetności Chełmno przeżywało w XIII i XIV wieku.
Podstawą znaczenia Chełmna w średniowieczu był wielki handel tranzytowy oparty m.in. na kontaktach z Rusią, Węgrami i miastami hanzeatyckimi. Udział Chełmna w Hanzie zapoczątkowali już w XIII wieku kupcy chełmińscy, którzy wykorzystując położenie miasta nad Wisłą, zaczęli aktywnie uczestniczyć w handlu na morzu nawiązując kontakty z miastami  dolnoniemickimi oraz z Flandrii. Nadane kupcom chełmińskim w 1286 r. i 1298 r. przywileje przyczyniły się do rozwoju chełmińskiego rzemiosła i handlu. 

Na rozwój Chełmna wpłynęła działalność kupców m.in polskich, niemieckich, angielskich, holenderskich i duńskich, a w XVII wieku – Szkotów, jak również Żydów, Włochów, Francuzów i Rosjan. Do XVIII wieku w Chełmnie istniał m.in. Dwór Artusa.

Już w średniowieczu w Chełmnie odbywały się dwa targi miejskie – w środę i sobotę, a w ciągu roku dodatkowo dwa wielkie jarmarki. Pierwszy 29 czerwca na św. Piotra i św. Pawła, a drugi 12 października na św. Burcharda. W XVI w. i XVII w. ustanowiono jeszcze kolejne dwa tj. 1 stycznia – noworoczny i 23 kwietnia na św. Wojciecha.

Zgodnie z tradycją o tym, że w Chełmnie rozpoczyna się targ/jarmark informował kapelusz wciągnięty na słup stojący na rynku, a w późniejszych czasach bicie dzwonu i powiewający proporzec z herbem miasta. Dziś ta tradycja zanikła, ale targowisko na rynku pełni nadal swoją dawną funkcję. Oprócz codziennego handlu powrócono do organizowania specjalnych jarmarków, podczas których sprzedawane są zarówno wyroby rzemieślnicze, rękodzielnicze, ale i okazjonalne związane tematycznie z danym świętem.

Chełmińskie jarmarki stanowią też miejsce promocji lokalnych produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów oraz koła gospodyń wiejskich z okolic Chełmna.

            Tu poznasz smak lokalnych produktów kulinarnych, które naturalnie możesz zakupić na jarmarku, ale i w działających na terenie miasta sklepach oraz bezpośrednio w siedzibach producentów.

 

 

 

Poczuj Chełmno wszystkimi zmysłami – Poznaj smak Chełmna czyli „przez żołądek do serca”  >>>

 

 

Zapraszamy na XXI Chełmiński Jarmark Jaszczurczy 11-12 lipca 2020 r.  >>>

 

 

 

 

 

Opr. Elżbieta Pawelec
Główny specjalista ds. promocji turystycznej

 

 

Dodano:09.06.2020 r. EP