Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem, 29.09.2022 roku