Konkurs „Na Św. Walentego … Różne oblicza miłości”

Zapraszamy do wzięcia udziału     w X Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim     „NA ŚW. WALENTEGO… – RÓŻNE OBLICZA MIŁOŚCI” Konkurs ten jest organizowany przez Katolickie Liceum, Gimnazjum i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów w Chełmnie  przy udziale Chełmińskiego Domu Kultury i Urzędu Miasta Chełmna w ramach XIV obchodów Dnia Świętego Walentego w Chełmnie, mieście zakochanych. Ten Ogólnopolski Konkurs literacko – plastyczny organizowany jest w miesiącu lutym. W tym roku odbywa się już X edycja tego konkursu. Ma on na celu odpowiedzenie sobie na pytanie: czym tak naprawdę jest miłość, gdzie ją można spotkać i w jaki sposób doświadczać, przeżywać? Sprostać temu niełatwemu zadaniu starają się młodzi ludzie, uczniowie wielu szkół z całej Polski. Formą literacką czy techniką plastyczną, próbują twórczo pokazać współczesne oblicza miłości, przekonując, że najważniejsza w życiu jest właśnie miłość.     REGULAMIN KATEGORIA WIEKOWA  –   przedszkola; –    uczniowie szkół podstawowych; –   uczniowie szkół gimnazjalnych; –   uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; TECHNIKA I FORMA PRAC: –    praca plastyczna: technika dowolna – ołówek, kredki, węgiel, pastele, farby, kolaż; –    forma pracy literackiej – wiersz; WYMAGANIA KONKURSOWE: –    uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę; –    nie przyjmujemy prac zbiorowych; –    każda praca musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu); TERMINY: –    podpisane prace należy przesyłać do dnia 23 stycznia 2015 r. na adres: Katolickie Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów, ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno – decyduje data stempla pocztowego; –    informacje o nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej:  www.klig.pl, www.kspchelmno.pl od 11 lutego 2015 r.; –    spotkanie laureatów oraz uroczyste wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się dnia 14 lutego 2015 r. na rynku miejskim w Chełmnie, –    laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o godzinie uroczystości – przewidywany czas wręczenia ok. godz. 17.00; –    w przypadku braku możliwości odbioru osobistego nagrody, zostanie ona przesłana pocztą; KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH: –    zgodność z tematem; –    interpretacja własna tematu; –   walory artystyczne; –    kompozycja. UWAGA! Nadesłane prace stają się własnością organizatora konkursu i mogą być wykorzystane w całości lub we fragmentach. SERDECZNIE ZAPRASZAMY