Konkurs „Łańcuch serc”

Konkurs “Łańcuch serc” Zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie walentynkowym, którego przedmiotem jest wykonanie przez dzieci “łańcucha serc”. Tym razem jest on skierowany do dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. Podstawowym kryterium oceny projektów będzie długość łańcucha, pomysłowość i kreatywne wykonanie, estetyka i oryginalność pracy, trud włożony w samodzielne wykonanie łańcucha. Wszystkie łańcuchy zostaną wyeksponowane  na płycie rynku w dniu 14 lutego. Organizatorem konkursu jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmnie Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Szosa Grudziądzka 3a, 86-200 Chełmno   Regulamin  konkursu “ŁAŃCUCH SERC” Organizatorem konkursu jest: Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie.  Partnerami wspierającym Organizatora Konkursu są: Chełmiński Dom Kultury, Czas Chełmna. Adresem dla korespondencji dotyczącej wszelkich spraw związanych z konkursem jest: Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmnie Caritas Diecezji Toruńskiej Ul. Szosa Grudziądzka 3a 86-200 Chełmno  Celem Konkursu w szczególności jest: a) aktywizacja dzieci w wieku przedszkolnym; b) kultywowanie tradycji obchodów Dnia św. Walentego oraz Walentynek Chełmińskich przez dzieci; c) pobudzanie wyobraźni artystycznych uczestników.  Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia: do dnia 10 lutego 2016 roku. Konkurs jest otwarty dla uczniów chełmińskich przedszkoli oraz klas I-III szkół podstawowych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego warunków i wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu. Integralną częścią Regulaminu jest zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, które stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Przygotowanie i dostarczenie prac odbywa się na koszt i ryzyko uczestnika Konkursu. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie, przy ulicy Szosa Grudziądzka 3A, w bezpiecznych opakowaniach wykluczających uszkodzenie prac w terminie do 10 lutego 2016 roku. Organizatorzy powołują Jury do oceny Konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Technika wykonania pracy dowolna, w formie przestrzennej. Podstawowym kryterium oceny projektów będzie: długość łańcucha, pomysłowość i kreatywne wykonanie, estetyka i oryginalność pracy, trud włożony w samodzielne wykonanie łańcucha. Wszystkie łańcuchy zostaną wyeksponowane tego dnia na płycie rynku. Nagrodą w konkursie jest udział zwycięskiej klasy w zajęciach tworzenia witrażu lub w zajęciach z ceramiki oraz słodka niespodzianka. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się  14 lutego 2016 roku na Rynku, ok. godziny 17:00, podczas obchodów Walentynek Chełmińskich. O szczegółach ceremonii rozdania nagród organizator poinformuje laureatów telefonicznie.