Pomnik Katyński

Pomnik Katyński znajduje  się przed kościołem garnizonowym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy Alei 3 Maja, został on odsłonięty dnia 24 czerwca 1995 roku. Poświęcono go oficerom Garnizonu Chełmińskiego 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 8 Pułku Strzelców Konnych i Policji Państwowej pomordowanym przez NKWD w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni. Na tablicy pomnika widnieje napis:

 

 

KATYŃ
1940

ŻOŁNIERZOM GARNIZONU CHEŁMIŃSKIEGO
66 KASZUBSKIEGO PUŁKU PIECHOTY
I
8 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH
POMORDOWANYCH PRZEZ NKWD W 1940 ROKU
W
KATYNIU
I INNYCH MIEJSCACH KAŹNI
W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

TOWARZYSZE BRONI
I
SPOŁECZEŃSTWO MIASTA

                          
CHEŁMNO 1994 ROK