“Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”

Извините, этот техт доступен только в “Polski”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo

Projekt “Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim” jest wdrażany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany     ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Całkowity koszt Projektu to: 931 519,50 zł, w tym dofinansowanie wynosi 100%.

Projekt jest realizowany i koordynowany przez Powiat Chełmiński.
Partnerzy Projektu to: Gmina Miasto Chełmno, Gmina Chełmno, Gmina Kijewo Królewskie, Gmina Lisewo, Gmina Papowo Biskupie, Gmina Stolno, Gmina Unisław, Katolickie Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie oraz Szkoły-Toruń Artur Wojciechowski.
Celem Projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczennic i uczniów, w tym  niepełnosprawnych z powiatu chełmińskiego w roku szkolnym 2009/2010 poprzez zwiększenie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach objętych Projektem, poprawę efektywności uczenia się, zwiększenie efektywności doradztwa zawodowego, zwiększenie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dyrektorzy 30 szkół, które uczestniczą w przedsięwzięciu, kierując się potrzebami dzieci i młodzieży ze swojej placówki, wybrali dla swoich uczniów zajęcia dodatkowe, finansowane z projektu.
Wsparcie przyznawane jest w formie umożliwienia uczestnikom udziału w poszczególnych typach zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, realizowanych w ramach Projektu:
1) dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
2) dodatkowych zajęć specjalistycznych,
3) zajęć z zakresu opieki psychologiczno-pedagogicznej,
4) dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe
5) zajęć innowacyjnych,
6) zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
7) zajęć w ramach programu promującego godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

Szkoły ponadto doposażone zostaną w środki dydaktyczne (sprzęt do prowadzenia działalności dydaktycznej)

Przedsięwzięcie wdrażane jest od 1 września 2009 do 30 czerwca 2010.

Rekrutacja uczestników Projektu odbywała się na zasadach określonych w Regulaminie Szczegółowym określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach Projektu “Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie chełmińskim”, przyjętym Uchwałą Nr 190/09 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 28 października 2009 r.

W projekcie biorą udział 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmno. Łącznie w zajęciach bierze udział 309 uczniów  ze szkół podstawowych i 295 uczniów z Gimnazjów.