Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku

Flaga Unii Europejskiej

Извините, этот техт доступен только в “Polski”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działania 7.1 – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Umowa o dofinansowanie projektu nr WPW.I.433.7.12.2011 z dnia 9 maja 2011r.

Nazwa projektu: „Przeprowadzenie robót budowlanych w budynku (tzw. biurowca) przy ul. Kamionka 3 w zakresie jego adaptacji na mieszkania socjalne oraz modernizacji i rozbudowy siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie remontu, adaptacji i częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku znajdującego się przy ul. Kamionka 3 w Chełmnie. Obiekt objęty projektem składa się z dwóch części: dwukondygnacyjnej, gdzie mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i pomieszczenia gospodarczo – magazynowe oraz trzykondygnacyjnej gdzie znajdowały się biura.
Docelowo, po przeprowadzeniu prac remontowo – budowlanych, część dwukondygnacyjna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby MOPiRPU, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia zajęć z dziećmi oraz terapii osób dorosłych; natomiast pozostała część obiektu będzie pełniła funkcje mieszkalne w tym również dla osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia jest również fakt przeprowadzenia remontu obiektu o cechach zabytkowych i dostosowania go do nowych funkcji czy poprawy warunków lokalowych w ramach dotychczasowego wykorzystania obiektu.

Kompleks budynków przy ul. Kamionka 3 pochodzący z przełomu XIX i XX wieku to zabudowania po byłej gazowni. W skład zespołu wchodzi tzw. biurowiec, budynek usługowo-magazynowy, budynek stolarni oraz garaże i wiata. Przedmiotowy projekt dotyczy wyłącznie budynku tzw. biurowca w pozostałych budynkach zespołu dotychczasowa funkcja ma zostać utrzymana. Budynek biurowca składa się z trzech części (licząc od strony ul. Kilińskiego) – parterowej (pierwotnie magazyny na węgiel), trzykondygnacyjnej (pierwotnie żelbetowy szkielet, w którym stały piece do produkcji gazu – później, po wybudowaniu kolektora gazu ziemnego, w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku został zaadoptowany na biura Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej) oraz dwukondygnacyjnej (byłe pomieszczenia administracyjne, stołówka, szatnie oraz warsztaty MPGK).
Budynek położony jest na działce nr 167/2, powierzchnia działki wynosi 0,2368 ha, natomiast powierzchnia użytkowa wynosi ca. 1 077,20 m2 (p.u. objęta projektem wynosi ca. 847,67 m2).
W dwukondygnacyjnej części biurowca ma swoją siedzibę Miejski Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta Chełmna, który prowadzi działania na rzecz profilaktyki i zmniejszania rozmiarów problemów związanych z uzależnieniami.
W Ośrodku funkcjonuje Punkt Pierwszego Kontaktu w sprawach dotyczących przemocy domowej i narkotyków, Świetlica opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapeutyczna, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Promyk” oraz Grupa Anonimowych Alkoholików “Dromader”. Ponadto w omawianej części budynku, w jego przyziemiu znajdowały  się pomieszczenia Uczniowskiego Klubu Sportowego Nadwiślanin – Sokół oraz pomieszczenia magazynowe użytkowane przez Zakład Produkcji Drzewnej.

Budynek biurowca w założeniu wzniesiony jako obiekt przemysłowy – dawna gazownia miejska. Konstrukcja ścian wykonana w technologii szkieletu żelbetonowego wypełnionego cegłą ceramiczną, bloczkami wapienno – piaskowymi oraz częściowo gazobetonem. Brak ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu. Okna drewniane skrzynkowe o różnym podziale, nie spełniają obecnych norm w zakresie przenikalności cieplnej i szczelności. Otwory okienne wybito wtórnie w czasie prac remontowych jakie miały miejsce pod koniec lat 70 tych XX w. Wykonano wówczas także stropy żelbetonowe pomiędzy kondygnacjami. Dach dwuspadowy kryty papą o niewielkim spadku.

Projekt przewiduje realizację dwóch głównych założeń. Jedno obejmuje zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania trzykondygnacyjnej części obiektu – likwidacja tymczasowo działającego schroniska turystycznego oraz siedziby Klubu Seniora (planowane jest przeniesienie siedziby Klubu Seniora do oficyny budynku przy ul. Grudziądzkiej i wprowadzenie w to miejsce nowej, mieszkalnej funkcji tj. dostosowanie obecnej dyspozycji wnętrz na potrzeby ośmiu mieszkań socjalnych.
Drugim założeniem jest przekształcenie i rozbudowa bazy lokalowej Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień mającego siedzibę w dwukondygnacyjnej części obiektu. Planowana jest zmiana dotychczasowego układu pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek wraz z zaadaptowaniem dodatkowych pięciu pomieszczeń w przyziemiu budynku Ponadto mając na uwadze obecny stan techniczny obiektu projekt zakłada przeprowadzenie gruntownego remontu całego biurowca.
W wyniku realizacji projektu, w ramach pierwszego celu powstanie osiem nowoczesnych mieszkań socjalnych natomiast, w wyniku realizacji projektu, w ramach jego drugiego celu powstanie nowoczesna, dostosowana do aktualnych potrzeb baza lokalowa Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wówczas mógłby skuteczniej realizować cele określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz profilaktyki i zmniejszania rozmiarów problemów związanych z uzależnieniami.
Zakres rzeczowy projektu wynika z obecnego stanu technicznego biurowca, planowanej nowej (mieszkania socjalne) i rozwinięcie istniejącej (MOPiRPU) funkcji oraz zalecanych działań termomodernizacyjnych ujętych w audycie energetycznym i obejmuje m.in.:
•remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachowego,
•termomodernizacja biurowca m.in. w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplania ścian zewnętrznych i dachu oraz montażu nowoczesnego, dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego wraz z wymianą instalacji c.o. i montażem nowej instalacji ciepłej wody użytkowej),
•wymiana wewnętrznych instalacji,
•dostosowanie dyspozycji wnętrz do nowej (mieszkania socjalne) i rozwinięcie istniejącej
(MOPiRPU) funkcji,
•dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
•zagospodarowanie terenu.

Okres realizacji projektu:
1 marca 2010 roku – 31 grudnia 2011 roku.

Finansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu: 2.283.373,02 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 2.276.053,02 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 1.707.039,76 zł  co stanowi nie więcej niż 75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
Wkład własny Gminy Miasta Chełmna 569.013,26 zł

 

Widok obiektu przed przeprowadzeniem rewitalizacji:


Fotografia nr 1.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Widok elewacji biurowca (część 3 kondygnacyjna) od strony ul. Kamionka.

 


Fotografia nr 2.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Widok elewacji biurowca (część 2 kondygnacyjna) od strony ul. Kamionka.

 

 


Fotografia nr 3.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Widok elewacji biurowca (część 3 kondygnacyjna) od strony podwórza.

 

 


Fotografia nr 4.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Wnętrze obiektu, zacieki na ścianach i suficie w jednym z pomieszczeń.


Fotografia nr 5.
Chełmno, ul. Kamionka 3,
Wnętrze obiektu, zacieki na ścianach i suficie w jednym z pomieszczeń.