Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”

Извините, этот техт доступен только в “Польский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

logo

Gmina Miasto Chełmno przystąpiła do realizacji projektu „ Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego           w latach 2008 i 2009” wdrażanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Koordynatorem projektu, w który zaangażowało się łącznie 31 samorządów  jest Powiat toruński.
Celem przedsięwzięcia jest podwyższenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli oraz podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników administracji szkół w zakresie organizacji i finansowania działalności oświatowej. Program wdrażany jest  dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Koszt tego całego przedsięwzięcia wynosi 840.000 zł, w tym 713.000 zł (85%) pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś 126.000 zł stanowią środki własne koordynatora – powiatu toruńskiego – i partnerskich jst.
Nauczycielom zaproponowano do wyboru 11 kursów, obejmujących przede wszystkim krótkie formy doskonalenia zawodowego (co najmniej 40 godzin, z wyłączeniem studiów podyplomowych i studiów wyższych), zgodnych z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Kursy tematycznie dotyczą różnych aspektów pracy nauczyciela, m.in. pracy               z uczniem zdolnym i z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych, podnoszenia efektów kształcenia, technik i metod efektywnego uczenia, oceniania kształtującego jako nowoczesnej metody służącej rozwojowi ucznia.
Nauczyciele i pracownicy administracji  chełmińskich szkół podstawowych,  gimnazjów i przedszkola, łącznie 40 osób,  uczestniczą  w  następujących kursach:
–         Podnoszenie efektów kształcenia, 48 h
–         Ocenianie kształcenia jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia, 40 h
–         Praca z uczniem zdolnym, 40 h
–         Praca z uczniem o specyficznych potrzebach, 40 h
–         Pozyskiwanie funduszy z UE dla szkół i placówek oświatowych, 40 h
–         Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej, 50 h
–         Racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią, 12 h
 

Z dodatkowo zorganizowanych kursów: techniki i metody efektywnego uczenia się oraz racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią  skorzystało 11  nauczycieli.

www.efs.gov.pl