Odpust Chełmiński

Odpust Chełmiński

Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, teren miasta, kaplica „Studzienka” Organizator: Parafia farna pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie