Информация на тему возможности приобретения финансовых средств из фондов и программ ЕС, информационные порталы правительственных учреждений и внеправительственных организаций предоставляющих финансовой поддержки на разные предприятия.

Информация нт. всех программ и фондов ЕС и внеправительственных
организаций Европейского Союза http://www.europa.eu.int
Учреждение Комитета Интеграции Европейской http://www.iwp.com.pl
Куявско-поморское Воеводское Учреждение в Быдгощи http://www.uwoj.bydgoszcz.pl
Куявско-поморское Маршальское Учреждение в Торуню http://www.kujawsko-pomorskie.pl
Интернетовая база данных внеправительственных организаций и учреждений http://www.bazy.ngo.pl
Портал МИЛЛИГРАММ на тему Фондов Структурных http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
Фонд Сотрудничества http://www.cofund.org.pl

Развитие предпринимательства, поддержка малых и средних предприятий, работа
Центра Евро Инфо http://www.euroinfo.org.pl
Образование, культура, спорт, туристика, международное сотрудничество, организация мероприятий

 

 

 

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, umożliwiającego m.in. pracę zdalną. Komputery, które zostaną zakupione przez Gminę Miasto Chełmno, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, których krewni w linii prostej byli pracownikami PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych) i złożyli odpowiednie dokumenty. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowanych zostało 67 wniosków. Kwota pozyskanego przez Gminę grantu wynosi 169 500,00 zł. Obecnie trwają przygotowania i ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów. Gmina, zgodnie z regulaminem projektu ma 10 miesięcy na jego realizację. Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że Gmina Miasto Chełmno podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro...

 „Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią Polskiego Ładu.

Przyznawane  w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związany...

BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE – ogłoszenie o naborze chętnych do projektu – zgłoszenia do 4 marca 2022 roku

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom ogłasza nabór chętnych do projektu: BUDUJEMY PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE, Projekt jest s...

KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE HORYZONTY”

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. realizuje projekt: KLUB MŁODZIEŻOWY – „NOWE...

2022_DolaczdoAkcji Masz Głos Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos! Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w ...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

  W ramach programu Gmina Miasto Chełmno pozyskała 3 000,00 zł dla Miejskiego Przedszkola „Tęczowy Zakątek”

...