XII FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ w ramach XVIII Walentynek Chełmińskich, termin zgłoszeń: 18 stycznia 2019 r.

XII FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ

 „XVIII Walentynki Chełmińskie”

 

REGULAMIN

 

 1. Organizatorzy:

 • Chełmiński Dom Kultury

 • Gmina Miasto Chełmno

 1. Cele festiwalu:

 • popularyzacja muzyki rozrywkowej i utworów nawiązujących do tematyki miłosnej;

 • prezentacja aktualnych osiągnięć wokalistów w różnych grupach wiekowych;

 • wspieranie oraz promocja twórczości amatorskiej, promocja debiutów artystycznych.

 1. Termin przesłuchań finałowych:

  14.02.2019 r. /czwartek/ Chełmno; Rynek Miejski.

  Szczegóły zostaną przekazane finalistom po przesłuchaniu przez komisję zgłoszonych nagrań demo,
  jednak nie później niż do 28.01.2019.

 2. Warunki uczestnictwa:

 • W festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne w składzie do 6 osób (powyżej 12 roku życia).

 • Kwalifikacji uczestników festiwalu dokona komisja konkursowa po przesłuchaniu nagrania demo, zawierającego co najmniej dwa utwory nawiązujące do tematyki miłosnej z gatunku „muzyka rozrywkowa”
  na nośniku dźwięku – płyta cd, dvd lub drogą elektroniczną w formacie mp3.

 • Każdy z zakwalifikowanych uczestników do festiwalu wykona jeden lub dwa utwory w ramach
  „XVIII Walentynek Chełmińskich” w terminie ustalonym przez organizatorów.

 • Nagrania demo oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019 r.
  z dopiskiem „Festiwal Piosenki Miłosnej” na adres organizatora:

Chełmiński dom kultury; /Kamila Cieślewicz/,

ul. Dworcowa 40a;

86 – 200 Chełmno;

tel.(0-56) 686 48 08; e-mail: kamila.art@chdk.pl

 1. O wynikach przesłuchań materiałów demo, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W sprawach spornych – ostateczną decyzję podejmują organizatorzy.

 2. Organizator przewiduje następujące nagrody, zastrzegając sobie prawo do innego ich podziału:

 • I – 1000 zł

 • II – 700 zł

 • III – 500 zł

 1. Organizator zapewnia: Kompetentne jury, które zwróci szczególną uwagę na oryginalność wykonania i ogólny poziom artystyczny; Profesjonalną aparaturę nagłaśniającą; Sprzęt odtwarzający.

 2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Placówka zgłaszająca uczestników,
  a w przypadku wykonawców niepełnoletnich – opiekunowie, zapewniają im opiekę na czas podróży i pobytu
  w Chełmnie.

 3. Wykonawcy (opiekunowie w przypadku osób nieletnich) przystępując do festiwalu, wyrażają zgodę
  na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie potrzeb niezbędnych do realizacji festiwalu. Wszystkie materiały – regulamin oraz zasady ochrony danych osobowych dostępne pod adresem: www.chdk.pl/pliki.html

 

 

Zapraszamy

 

 

Regulamin do pobrania w wersji word >>>

Regulamin do pobrania w wersji pdf >>> cz. 1, >>> cz. 2