Wystawa czasowa pt. „Marek Chełminiak – 50 lat z fotografią”, Chełmno 25 maja – lipiec 2023 roku