V Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy do dnia 24 listopada 2017 r

Oddział Przewodnicki i Koło Przewodników Turystycznych PTTK w Toruniu zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w „V Wojewódzkim Konkursie Katarzynkowym” pod honorowym patronatem Pana Leszka Dzierżewicza Burmistrza Miasta Ciechocinka i „Żywego Muzeum Piernika” w Toruniu przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konkurs wyrósł na bazie dziesięciu edycji Miejskiego Konkursu Katarzynkowego. Dzięki niemu chcemy spopularyzować wśród dzieci i młodzieży województwo kujawsko-pomorskie i nasz piernik, który smakuje bardzo nie tylko mieszkańcom Torunia, ale także gościom odwiedzającym miasto.

Odpowiedzi prosimy nadsyłać pocztą, pocztą elektroniczną e-mail:oppttk.torun@wp.pl lub dostarczyć osobiście do dnia 24 listopada 2017 r. na adres: Oddział Przewodnicki PTTK, ul. Fosa Staromiejska 6, 87-100 Toruń (w godz. 9 – 16.15), z zaznaczeniem na kopercie „V Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy”.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w grudniu 2017r. Zwycięzcy zostaną poinformowani o dacie i miejscu spotkania osobnym pismem.