Szkolenie : Logika projektu – czyli, jak stworzyć dobry projekt i przełożyć go na druk oferty, 6.11.2017 r.

Szkolenie : Logika projektu – czyli, jak stworzyć dobry projekt i przełożyć go na druk oferty

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, sala nr 2 

Termin: 6.11.2017r, od 10.00- do 13.00

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do planowania przedsięwzięć społecznych

  2. Program – Projekt – Wniosek/Oferta: omówienie na wybranych przykładach

  3. Wyjaśnienie podstawowych terminów i definicji, których rozumienie znaczenia jest niezbędne do pisania wniosków/ aplikowania o środki na realizację zaplanowanych projektów

  4. Logika projektowa – omówienie metodologii tworzenia projektu

  5. Analiza obszaru problemowego – diagnoza

  6. Metodologia procesu rekrutacji odbiorców i uczestników a charakterystyka grupy docelowej zadania

  7. Analiza celów, formułowanie celów zgodnie z metodą SMART

  8. Harmonogram projektu

  9. Planowanie i tworzenie kosztorysu

  10. Dokumentacja konkursowa, załączniki, regulaminy, o których warto wiedzieć.

Bezpośrednio po szkoleniu: zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na konsultacje projektowe, przewidywany czas na konsultacje 13.00 – 15.00.

Organizator:

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej, na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szkolenie w Chełmnie organizowane we współpracy z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego i Starostwem Powiatowym w Chełmnie

 

Formularz zgłoszeniowy_doc

 

„Metodyka pisania projektów – czyli,  jak stworzyć dobry projekt i przełożyć go na druk oferty”

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) we współpracy z  Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego i Starostwem Powiatowym w Chełmnie – zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenie doskonalące technikę tworzenia projektów, które odbędzie się 6 listopada 2017 r, w Chełmnie.

– celem szkolenia  – jest przedstawienie krok, po kroku logiki projektowej w połączeniu z  prawidłowym wypełnianiem oferty zadania publicznego.  Wiele ciekawych pomysłów, które są wynikiem dostrzeganych potrzeb w lokalnym środowisku – nie jest realizowana głównie przez trudności w przygotowywaniu oferty. Ten cel szkolenia przedstawiamy następująco: „Jeśli dostrzegasz, że w Twoim środowisku występują potrzeby, masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak ubrać go w ramy oferty realizacji zadania publicznego, chcesz się dowiedzieć, jak opracować budżet projektu, przedstawić diagnozę  problemu oraz sformułować prawidłowo cele i określić realne, mierzalne rezultaty, przyjdź szkolenie z tworzenia ofert realizacji zadania publicznego” .

Szkolenie, jest realizowane w ramach zadania  Trener NGO – zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.

Miejsce:  Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, sala nr 2

Termin: 6.11.2017r; godz.: 10.00 do 13.00. Bezpośrednio po szkoleniu –  od godziny 13.00 – konsultacje projektowe dla ngo,  podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące procesu tworzenia projektów i pisania ofert. Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację, i poznać/ doskonalić technikę przygotowywania ofert zgodnie z logiką projektową – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prowadzenie – Hanna Brzuszczak – konsultantka, trenerka ngo, doświadczenie jako ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS; posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat przygotowywania ofert

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  , do dnia 5.11.2017r.

Kontakt; Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

„Metodyka pisania projektów – czyli,  jak stworzyć dobry projekt i przełożyć go na druk oferty”

Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) we współpracy z  Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego i Starostwem Powiatowym w Chełmnie – zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatne szkolenie doskonalące technikę tworzenia projektów, które odbędzie się 6 listopada 2017 r, w Chełmnie.

– celem szkolenia  – jest przedstawienie krok, po kroku logiki projektowej w połączeniu z  prawidłowym wypełnianiem oferty zadania publicznego.  Wiele ciekawych pomysłów, które są wynikiem dostrzeganych potrzeb w lokalnym środowisku – nie jest realizowana głównie przez trudności w przygotowywaniu oferty. Ten cel szkolenia przedstawiamy następująco: „Jeśli dostrzegasz, że w Twoim środowisku występują potrzeby, masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak ubrać go w ramy oferty realizacji zadania publicznego, chcesz się dowiedzieć, jak opracować budżet projektu, przedstawić diagnozę  problemu oraz sformułować prawidłowo cele i określić realne, mierzalne rezultaty, przyjdź szkolenie z tworzenia ofert realizacji zadania publicznego” .

Szkolenie, jest realizowane w ramach zadania  Trener NGO – zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa,  uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym  zaplanowanym na 2017 rok.  Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.

Miejsce:  Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1, sala nr 2

Termin: 6.11.2017r; godz.: 10.00 do 13.00. Bezpośrednio po szkoleniu –  od godziny 13.00 – konsultacje projektowe dla ngo,  podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące procesu tworzenia projektów i pisania ofert. Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele  organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację, i poznać/ doskonalić technikę przygotowywania ofert zgodnie z logiką projektową – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Prowadzenie – Hanna Brzuszczak – konsultantka, trenerka ngo, doświadczenie jako ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS; posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat przygotowywania ofert

Osoby  chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: tsas@tsas.torun.pl  , do dnia 5.11.2017r.

Kontakt; Tel .: 515 276 454 mail: tsas@tsas.torun.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego