Senior też badacz! – robimy nabór!

Senior też badacz

Senior też badacz! Podnoszenie kompetencji osób starszych i włączanie ich w działania badawcze i analityczne z zakresu nauk społecznych, medioznawstwa i nauk o dziennikarstwie”

 

Celem głównym projektu jest wyposażenie osób 60+, skupionych w sześciu Uniwersytetach Trzeciego Wieku z województwa kujawsko-pomorskiego, w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nauk społecznych, badań socjologicznych, medioznawstwa oraz nauk o dziennikarstwie i komunikowaniu społecznym, które następnie przełożą się na konkretne działania seniorów w zależności od ich potrzeb i preferencji. Owe działania (produkty) projektu, które zostaną wytworzone przez jego uczestników, to przykładowo: przeprowadzone badanie socjologiczne wraz z opublikowaniem raportu, przeprowadzenie analizy danych zastanych (desk research), monitoring przekazów medialnych itp. (wszystko zależy od inwencji i pomysłowości uczestników). Będą to mogły być również formy działalności, które przetrwają na długo po zakończeniu projektu: kółko/sekcja socjologiczna, kółko/sekcja dziennikarska, powołanie medium obywatelskiego (np. gazetka, blog itp.), itp. W każdym z sześciu partnerskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaplanowane są:

  • cykl wykładów (4 w każdym), służących przekazaniu ogólnej wiedzy w wyżej wymienionych zakresach; (terminy: 05.04; 19.04; 10.05; 24.05, godz. 10:00, Chełmiński Dom Kultury, sala nr 928)
  • cykl warsztatów (3 w każdym), służących przełożeniu zdobytej wiedzy na praktyczne działania w zależności od potrzeb i zainteresowań seniorów; (terminy: 28.05; 11.06; 25.06, godz. 10:00)
  • spotkania z praktykiem z danej dziedziny (1 w każdym), w formie prelekcji i luźnej dyskusji na tematy interesujące seniorów. Spotkania te mogą przybrać charakter wizyty studyjnej w miejscu szczególnie interesującym seniorów (np. redakcja gazety, drukarnia, studia telewizyjne itp.);
  • spotkania mentorskie z seniorami – nadzorowanie ich pracy nad projektami własnymi (2 w każdym).

Zajęcia będą trwały ok. 4h zegarowych.

Ponadto, celem projektu jest wsparcie infrastrukturalno-sprzętowe dla każdego z partnerskich UTW uczestniczących w projekcie (zakup laptopów, tabletów, drukarek, projektorów multimedialnych, modemów do internetu, prenumerat gazet itp.). Sprzęt zakupiony w ramach projektu będzie dostosowany do konkretnych, zindywidualizowanych potrzeb każdego uniwersytetu, a następnie przekazany każdemu z nich w formie darowizny, jeśli będzie służył dalszym działaniom i pomysłom wypracowanym w ramach projektu już po jego zakończeniu (trwałość projektu). Szacujemy, że w ramach darowizn przekazane zostanie co najmniej 70% całego sprzętu zakupionego w projekcie. Celem projektu jest także wzbudzenie w seniorach poczucia podmiotowości dzięki wspólnemu stworzeniu swoistych dzieł (wspomniane powyżej jako “produkty” projektu) i zaprezentowanie ich podczas konferencji podsumowującej projekt w październiku 2018 roku w Toruniu.

 

W ramach programu dla UTW będzie można zakupić książki, prenumeraty czasopism, filmy itp. Na dalsze działania zostanie przekazany sprzęt elektroniczny.

 

 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu przy współpracy z Chełmińskim Domem Kultury i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.