Rowerowe Chełmno – Cykliczne Święto Rodzin, Chełmno 3 czerwca 2022 roku