Projekt “Pilotujemy rozwój lokalny w Chełmnie II”, spotkania 19 – 23 czerwca 2023 roku