Powszechny Spis Rolny 1.09-30.11.2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

 

 

Rolnicy mogą udzielać informacji o gospodarstwach poprzez:

  • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej spisu;
  • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

 

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie kontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl