OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego