Nabór członków Rady ZIT MOFT – zgłoszenia do dnia 6 września 2023 roku