List Burmistrza do Mieszkańców Chełmna!

Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Chełmna!

 

Mija miesiąc od objęcia przeze mnie stanowiska burmistrza miasta. W tym czasie odbyły się już trzy sesje nowej Rady Miasta. Na ostatniej z nich wyraziłem swój optymizm dotyczący współpracy z radnymi. Jestem przekonany, że sprawy miasta, jego mieszkanek i mieszkańców będą nas łączyły. Dlatego liczę na rzeczową i merytoryczną dyskusję oraz aktywne wspólne działania na rzecz rozwoju Chełmna. Posiedzenia trzech komisji, w których brałem udział – budżetu, oświaty i  bezpieczeństwa pokazały, że dobra współpraca jest możliwa. 

 

 

Dla mnie był to okres bardzo intensywnej pracy i tak będzie przez najbliższych pięć lat. Pierwsze tygodnie poświęciłem na spotkania z przedstawicielami instytucji działających na terenie naszego miasta – urzędów i organizacji pozarządowych, służb mundurowych czuwających nad naszym bezpieczeństwem, służby zdrowia, instytucji kultury, klubów sportowych. Prowadziłem bardziej lub mniej oficjalne rozmowy ze strategicznymi partnerami – marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim, radną sejmiku województwa Katarzyną Lubańską, starostą chełmińskim Zdzisławem Gamańskim, wójtami ościennych gmin, posłami i senatorami z naszego regionu. Budowanie dobrych relacji uważam za bardzo istotne działanie. Dlatego w niedługim czasie będę chciał się spotkać z burmistrzem miasta Świecia, oraz przede wszystkim z przedsiębiorcami działającymi w naszym mieście i powiecie.

 

 

Przed nami bardzo wiele wyzwań. Na bieżąco będziemy rozwiązywać poszczególne problemy. Chcę powiedzieć, że na początku urzędowania nie da się uniknąć niespodzianek wynikających z wcześniej podjętych przez inne osoby decyzji, czy przyjętych harmonogramów. Niemiłą niespodzianką okazały się prace modernizacyjne prowadzone przed świętami przez energetykę. W przyszłości będę chciał mieć wpływ na okres prowadzenia wszelkich prac na terenie miasta. Czym innym są oczywiście awarie, które się zdarzają i na które nie mamy wpływu, a takowa, jeśli chodzi o oświetlenie, niestety również przed świętami miała miejsce. W kwestii oświetlenia będę chciał przekonać radnych do wprowadzenia do nowego budżetu inwestycji wymiany oświetlenia na bardziej efektywne. To jedna z najbardziej pilnych spraw, gdyż wpływa na nasze bezpieczeństwo. 

 

 

Chcę podkreślić, że na tablicy w moim gabinecie wisi program wyborczy, który krok po kroku będziemy realizować. Priorytetami są bezpieczeństwo w mieście, polityka mieszkaniowa i rozwój gospodarczy. Temu poświęciłem dotychczas najwięcej uwagi i spotkań.

 

 

W styczniu zamierzam powołać swojego zastępcę, którym będzie Piotr Murawski. Ponadto w mieście zaczną działać społeczne zespoły przy burmistrzu miasta: zespół ds. rozwoju gospodarczego, ds. promocji i turystyki, ds. wprowadzenia Chełmna na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Bardzo istotnym zadaniem jest także polityka informacyjna urzędu i komunikacja z mieszkańcami. Prowadzimy intensywne rozmowy nad skutecznymi sposobami prowadzenia dialogu z mieszkańcami. Radni Komitetu Chełmno Miasto Mieszkańców, zgodnie z zapowiedzią podczas kampanii wyborczej, rozpoczęli w grudniu swoje regularne dyżury, które odbywają się raz w tygodniu, w środy w godzinach 15.00-16.00 w biurze Rady Miasta. Ja zamierzam organizować co najmniej raz na kwartał otwarte spotkania z mieszkańcami. Pierwsze odbędzie się w lutym lub na przełomie lutego i marca 2019.

 

Ze spraw organizacyjnych warto wspomnieć, że Urząd Miasta będzie czynny w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.30 do 15.30, w środy od 7.30 do 16.30, a w piątki od 7.30 do 14.30.

 

Myślę również o powołaniu specjalisty ds. komunikacji z mieszkańcami, który oprócz prowadzenia polityki informacyjnej urzędu, będzie odpowiedzialny za pierwszy kontakt z mieszkańcami (szerzej o tym pomyśle opowiem na spotkaniu otwartym).

 

W lutym odbędą się chełmińskie Walentynki. Koordynowanie przygotowaniami imprez powierzyłem pracowniczce ChDK pani Kamili Cieślewicz, która przygotowała atrakcyjny program. Wśród gwiazd wystąpią Margaret i zespół Raz Dwa Trzy. Już dzisiaj zapraszamy do wspólnego świętowania. Imprezy nie wypromuje Polsat, gdyż mój poprzednik nie poczynił wiążących ustaleń i co najważniejsze, nie zabezpieczył środków na ten cel w przyszłorocznym budżecie.     

 

 

Za nami święta oraz liczne spotkania wigilijne w gronie mieszkanek i mieszkańców Chełmna, koncerty charytatywne, akcja szlachetna paczka oraz wspólna miejska wigilia na Rynku. Po raz kolejny okazało się, że potrafimy być razem i mamy ogromny potencjał, który warto wykorzystać na rzecz rozwoju Chełmna. Stoimy u progu nowego roku. Chciałbym, aby nadchodzący rok przebiegał pod hasłem szerokiej i efektywnej współpracy dla Chełmna. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Bo liczą się ludzie!

 

 

Z wyrazami szacunku i sympatii

 

Artur Mikiewicz 

Burmistrz Miasta Chełmna