INFORMACJA o wyłączeniu Sali Sądowej w Muzeum ze zwiedzania.