Godzina dla Ziemi pod hasłem „Ratujmy serce Karpat”- Chełmno, 24 marca 2018 o godzinie 20:30

Ochrona środowiska

Godzina dla Ziemi pod hasłem „Ratujmy serce Karpat– Chełmno, 24 marca 2018 o godzinie 20:30

 

W ramach Godziny dla Ziemi miliony ludzi na całym świecie zgaszą światła na symboliczną godzinę, aby dać wyraz troski o przyszłość naszej planety. 
W Polsce, w tym roku, akcja odbędzie się pod hasłem „Ratujmy serce Karpat” i dotyczyć będzie ochrony Puszczy Karpackiej.

W Chełmnie w ramach akcji zgasimy iluminację murów obronnych znajdującą się od południowo-wschodniej strony miasta.

 

Więcej informacji:

http://karpaty.wwf.pl/nasze-postulaty/

https://www.facebook.com/WWFpl/

 

Serce karpat