Dofinansowania na montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii Rekrutacja przedłużona do 27.04.2020 r.

Informujemy o przedłużonej do 27 kwietnia 2020 r. rekrutacji do programu montażu instalacji z odnawialnych źródeł energii (instalacji  fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła). Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozwala on na sfinansowanie 50 proc. wartości inwestycji.
Zaktualizowana prezentacje tematu: TUTAJ

Do 27 kwietnia wszystkich zainteresowanych montażem zachęcamy do wypełniania ankiet w wersji tradycyjnej (formularz dostępny pod linkiem: https://bit.ly/3aTceU5) lub elektronicznie – https://tiny.pl/7xdvd. Wypełniony tradycyjnie formularz ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miasta Chełmna (prosimy o pozostawienie ankiety w podpisanej kopercie w skrzynce korespondencyjnej przed budynkiem) lub przesłać pocztą (Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno). Obowiązuje zasada: kto pierwszy ten lepszy.
W obecnej sytuacji prosimy Państwa o możliwe wypełnianie ankiet drogą elektroniczną lub przesyłanie ich pocztą.