Bezpłatne spotkanie informacyjne o Lokalnej Strategii Rozwoju, 22.06.2017 r.