Wyróżnienie w rankingu „Europejska Gmina. Europejskie Miasto 2009”

Wyróżnienie w rankingu „Europejska Gmina. Europejskie Miasto 2009”
Wyróżnienie w rankingu „Europejska Gmina. Europejskie Miasto 2009”

 

Chełmno dostało wyróżnienie w  rankingu „Europejska Gmina. Europejskie Miasto 2009”. Ranking wskazuje na to, jakie samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych.  Ranking oparty był na danych pochodzących z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Obejmował umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych). Redakcja wzięła pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami były zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking uwzględniał zarówno “stare”, jak i “nowe” środki (z unijnego budżetu 2007 – 2013) do których umowy podpisana do połowy kwietnia 2009 r. Nie uwzględniał natomiast umów przedakcesyjnych oraz niektórych ogólnopolskich projektów drogowych, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.  Ogłoszenie wyników rankingu odbyło się 30 września 2009 roku (środa) w Gdańsku podczas konferencji poświęconej unijnym projektom, zorganizowanej przez gazetę wspólnie z Ministerstwem Finansów.