Pielgrzymka do jednego z najstarszych sanktuariów na Pomorzu – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej

 

Pielgrzymka do jednego z najstarszych sanktuariów na Pomorzu

– Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej

 

 

 

Początki kultu Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej w Chełmnie sięgają okresu średniowiecza a związane są z legendą o cudownym źródełku i uzdrowieniem niewidomego pastuszka. Od chwili uzdrowienia chłopca wieść o wydarzeniu szybko się rozeszła i do Chełmna zaczęli przybywać, w uroczystych procesjach, liczni pielgrzymi. W miejscu źródełka, w pobliżu Bramy Grudziądzkiej, umieszczono cudowny wizerunek Matki Bożej, a następnie wzniesiono kaplicę zw. „Studzienka”. Około 1620 roku nadbudowano nad Bramą Grudziądzką kaplicę zwaną „Na Bramce”, a w niszy od strony wschodniej umieszczono rzeźbę Matki Bożej Bolesnej Chełmińskiej. Obraz z pierwotnym wizerunkiem przedstawiającym Matkę Bożą Bolesną Chełmińską, pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku, stał się obiektem pielgrzymek.

 

W 1649 roku przeniesiono go do Fary, która obecnie jest głównym miejscem chełmińskiego sanktuarium.

 

W 1717 roku papież Klemens XI nadał odpusty związane ze świętem Nawiedzenia NMP przypadające na 2 lipca.

 

W dniu 22 maja 1754 roku odbyła się koronacja tego cudownego obrazu, na którą zezwolił papież Benedykt XIV (była to ósma taka uroczystość na terenach ówczesnej Rzeczypospolitej).

 

Do dziś 2 lipca jest dniem licznych pielgrzymek do Chełmna. W ten dzień odbywa się na rynku słynny Odpust Chełmiński – jarmark kościelny z licznymi tradycyjnymi straganami.

 

 

Uroczystości:

  • Święto Zwiastowania NMP – 25 marca
  • Odpust Chełmiński Odpust Nawiedzenia NMP -1-2 lipca
  • Odpust Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia
  • Święto Matki Bożej Bolesnej – 15 września

 

 

Uroczystości odpustowe i Pielgrzymka Żywego Różańca w 700-lecie kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie 30 czerwca – 4 lipca 2020 roku >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji:

www.wnmpchelmno.pl

www.chelmno.pl

 

 

 

 

Opracowanie:
Elżbieta Pawelec,
Główny specjalista ds. promocji turystycznej