Nordic Walking i piesze szlaki turystyczne

Nordic Walking i piesze szlaki turystyczne

 

Szlak Czerwony “Zamków i Martyrologi” długości 40 km
Chełmno – Klamry (mogiła Polaków pomordowanych przez Niemców w 1939 r., fort twierdzy Chełmno z XX w.) – Rybieniec (dwór z XIX/XX w.) – Stolno (fort twierdzy Chełmno z XX w.) – Małe Czyste (fort twierdzy Chełmno z XX w.) – Wielkie Czyste ( kościół gotycki z XIII w.) – Storlus (dwór klasycystyczny z XIX w.) – Papowo Biskupie (ruiny zamku krzyżackiego i kościół gotycki z XIII/XIV w.) – Wrocławki (zespół parkowo-dworski z XVIII/XIX w.) – Dubielno (dwór z XIX w.) – Lipienek (relikty zamku krzyżackiego z XIV w.; dwór późnoklasycystyczny i park z XIX w.) – Kornatowo

 

 

Szlak Żółty “Rezerwatów” długość 46 km
Chełmno- Góra św. Wawrzyńca w Kałdusie (pierwsze Chełmno, grodzisko wczesnośredniowieczne z VII/XI w.; rezerwat stepowy m.in. ostnicy Jana, ostnicy włosowatej, pierwiosnka lekarska) – Starogród (miejsce drugiej lokacji Chełmna, kościół z XIII w., wzgórze po zamku krzyżackim) – Kiełp (dworek z XIX w.; fort twierdzy Chełmno z XX w.) – Zbocza Płutowskie (rezerwat stepowy: kserotermiczne zbiorowiska murowowe zaroślowe; miłek wiosenny, ostnica włosowata, ostnica Jana, zawilec wielokwiatowy) – Parów Płutowski (pomnik w miejscu kaźni Polaków pomordowanych przez hitlerowców w 1939 r.) – Płutowo (spichlerz z XIX w., dwór i park krajobrazowy z XIX w., 15 gatunków drzew, w tym 200-letni cis pospolity) – Szymborno (zespół dworsko-parkowy z XIX w.) – Gołoty ( stara karczma z XVIII w. pod nr 14; aleja 113 drzew objętych ochroną m.in. dęby, klony, jawory, jesiony) -Unisław (grodzisko wyżynne koliste, kościół gotycki z pocz. XIII w., wzgórze po zamku krzyżackim) – Raciniewo (zespół dworsko-parkowy z XIX w., 21 gatunków drzew m.in. paklon i jarząb szwecki) – Gzin (grodzisko z okresu kultury łużyckiej) – Linie (rezerwat torfowiskowy z brzozą karłowatą i sosną karłowatą) – Dąbrowa Chełmińska (kościół i dawny zajazd z XIX w., „Gapie Góry” – mogiły pomordowanych mieszkańców wsi w II wojnie światowej) – Reptowo (rezerwat ponad sosny i czapli siwej) – Mózgowina (grodzisko wczesnośredniowieczne) – Las Mariański (ochrona lasu grądowego) – Ostromecko ( zespół 2 pałaców z XVI/VIII w. oraz z XIX w., park krajobrazowy w stylu angielskim z licznymi starodrzewami; kościół z XIV w., źródła wód alkalicznych, rezerwat przyrody dębowo-grabowy oraz roślina zdrojówka rutewkowata) – Wielka Kępa Ostromecka (rezerwat łęgu wierzbowo-topolowego Bydgoszcz Fordon

 

 

Szlak Niebieski “Mestwina” długość 10 km
Chełmno- Głogówko Królewskie (nieliczne pozostałości budownictwa mennonickiego) – Żurawia Kępa – Świecie Zamek (ruiny zamku pokrzyżackiego i kościół farny gotycki z XIV w.)

 

 

Szlak Zielony “Starego Chełmna” długość 16 km
Chełmno- Kępa Panieńska (rezerwat przyrody „Ostrów Panieński” łęgu wiązowo-jesionowego z klonem polnym zw. paklonem)- J. Starogrodzkie – Góra św. Wawrzyńca- Starogród- Kałdus- Uść – Chełmno

 

 

Szlak Czarny “Panoramy Chełmna” długość 8 km
Chełmno – Uść – Brzozowo – Osnowo – Dworzyska – Chełmno

 

 

Szlak Niebieski “Bierzgłowski” długość 20 km
Unisław -Zamek Bierzgłowski (zamek krzyżacki z XIV w.)

 

 

Szlak Czarny “Historii Unisławia” długość 2 km

 

 

Szlak Żółty “Chełmińskich Ostów” długość 10 km
Papowo Biskupie- Kucborek (dworek z pocz. XX w.) – Bielczyny (grodzisko typu nizinnego z kapliczką XX w.) – Chełmża (dawna siedziba biskupów chełmińskich, katedra z XIII/XIV w., brama gotycka)

 

 

Szlak Czarny “Pamięci Września 39” długość 2 km,
Płutowo- Zbocza Płutowskie (rezerwat stepowy: kserotermiczne zbiorowiska murowowe zaroślowe; miłek wiosenny, ostnica włosowata, ostnica Jana, zawilec wielokwiatowy) – Parów Płutowski (pomnik w miejscu kaźni Polaków pomordowanych przez hitlerowców w 1939 r.) – Płutowo (spichlerz z XIX w., dwór i park krajobrazowy z XIX w., 15 gatunków drzew, w tym 200-letni cis pospolity)

 

 

Szlak Czarny “Ofiar 1939” długość 3 km
Małe Czyste- Dorposz Szlachecki/żwirownia (pomnik ku czci mieszkańców okolic pomordowanych przez hitlerowców w 1939; dworek z XVIII/XIX w., fort twierdzy Chełmno z XX w.)

 

 

Geocaching: trasa pt. “Serce miasta zakochanych” (www.geocaching.com) – utworzona przez Urząd Miasta Chełmna

Dla turystów i fanów Geocachingu Urząd Miasta Chełmna przygotował specjalną trasę dla zakochanych pod nazwą „Serce miasta zakochanych”.

Zachęcamy również wszystkich mieszkańców do zabawy w Geocaching czyli międzynarodową grę miejską polegającą na szukaniu w danym miejscu, wcześniej ukrytych, skarbów (skrytek geocache zw. keszami) przy pomocy GPS i odnotowanie każdego znalezionego skarbu na specjalnej stronie.

 

chelmno-serce-miasta-zakochanych

 

Zainteresowanych Geocachingem zapraszamy na następujące strony:
Przewodnik po geocachingu – ulotka
Kompendium wiedzy w j. polskim  http://www.geocaching.pl/faq.php
Facebook Geocaching Polska
https://www.facebook.com/geocaching.polska

Międzynarodowa strona Geocachingu: https://www.geocaching.com

Geocaching w Polsce: http://www.geocaching.pl https://www.opencaching.pl/

 

 

Zapraszamy również na zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK w Chełmnie
Koło przewodników PTTK w Chełmnie oferuje tradycyjne zwiedzanie miasta oraz tematyczne dłuższe trasy piesze i rowerowe, w tym:
Śladami św. Walentego – patrona zakochanych

Szlakiem gotyku ceglanego
Szlakiem “Starego Chełmna “
Szlakiem “Mestwina”
Szlakiem “Panoramy Chełmna”
Szlakiem “Rezerwatów”
Szlak “Fortyfikacji Chełmna”
“Śladami cmentarzy mennonickich”

Więcej informacji:
Koło Przewodników PTTK w Chełmnie
Chełmińska Informacja Turystyczna

 

 Źródło: Szlaki piesze i rowerowe, geocaching – materiały Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Chełmna oraz strona internetowa Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego www.dolnawisla.pl; strona internetowa Oddziału miejskiego PTTK w Bydgoszczy www.ombydgoszcz.pttk.pl, http://wirtualneszlaki.pl/ oraz Europejski Szlak Gotyku Ceglanego www.eurob.org oraz Wiślana Trasa Rowerowa w Województwie Kujawsko-Pomorskim http://wtr.kujawsko-pomorskie.pl/

Opracowanie: Elżbieta Pawelec