“Pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz uchodźcom z Ukrainy” – rachunek bankowy Szanowni Państwo! W poniedziałek 28 lutego 2022 roku Gmina Miasto Chełmno uruchomiła rachunek bankowy nr 11 1160 2202 0000 0005 1863 7005 z przeznaczeniem na pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy. Dane do przelewu: Gmina Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno Bank Millenium S.A. nr rachunku: 11 1160 2202 0000 0005 1863 7005 Tytułem: „POMOC DLA UKRAINY” Jeżeli wpłata będzie skierowana bez ww. tytułu/dopisku 👉 „Pomoc dla Ukrainy” 👈, ‼️ będzie podlegała zwrotowi.‼️ 📢 Gmina Miasto Chełmno oświadcza, że wpłaty na wyżej wymieniony rachunek bankowy traktowane są jako darowizny z przeznaczeniem na pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy, które Gmina przyjmuje na ten cel. 👉 Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje o formach pomocy dla Ukrainy, potrzebach i ew. zmianach publikowane są na bieżąco również na stronie: www.facebook.com/Chelmno.miasto.zakochanych/ Urząd Miasta Chełmna “Pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukrainie oraz uchodźcom z Ukrainy”- rachunek bankowy

Gmina Miasto Chełmno uruchomiła rachunek bankowy z przeznaczeniem na pomoc dla Miasta Partnerskiego Kaniów na Ukraini...

Informacja dla mieszkańców Chełmna chcących zgłosić chęć przyjęcia uchodźców pod swój dach

Mieszkańcy Miasta Chełmna chcący zgłosić chęć przyjęcia uchodźców pod swój dach mogą zgłosić chęć do Urząd Miasta Che...

Zbiórka dla Przyjaciół z Kaniowa! #StandWithUkraine – od 28 lutego 2022 roku – aktualizacja

Sytuacja zmienia się dynamicznie, rozszerzamy listę zbieranych produktów. Zbiórka dla Przyjaciół z Kaniowa! #StandWit...

Wspólne dla Ukrainy – Chełmno – Sieciujmy się!

Wielu z Was pisze do nas z informacjami, co może zaoferować w ramach realizowanych form pomocy – to auta dosta...

spotkanie-solidarni z Ukraina-chelmno-24_03_2022.png Solidarni z Ukrainą! Spotkanie – rynek Chełmno, 24 marca 2022 roku o godz. 19.00

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na rynek, abyśmy kolejny raz mogli solidarnie wyrazić swoje wsparcie dla Ukrainy! S...

Zbiórka dla Przyjaciół z Kaniowa! #StandWithUkraine Zbiórka dla Przyjaciół z Kaniowa! #StandWithUkraine, 28.02. – 02.03.2022 roku

Nasi przyjaciele z partnerskiego Kaniowa poprosili nas o materialne wsparcie! Od 28.02.2022 do 02.03.2022 w kamienicy...