Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Nad Groblą
86-200 Chełmno
tel.:(+48) 56 686-49-33
email: zwik@zwik.chelmno.pl