Zakład Murarski Tadeusz Dynia

Ostrów Świecki 41
86-208 Podwiesk
tel.
(+48) 56 686-59-64