Uczniowski Klub Sportowy “Szkółka Piłkarska” Chełmno

Siedziba – ul. Szkolna 14
Adres do korespondencji – Waldemar Kanabey ul. Polna 3/2 C
86-200 Chełmno
tel. kom.: (+48) 601-870-293 Waldemar Kanabey