Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Miejski Zarząd

ul. Szkolna 1
86 – 200 Chełmno
tel: (+48) 56 686-24-71, (+48) 56 676-05-24