Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Ziemi Chełmińskiej

ul. Dworcowa 23
86-200 Chełmno
tel: (+48) 56 686-16-59, 
(+48) 56 686-02-12