Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

ul. Dworcowa 20/22
86 – 200 Chełmno
tel.: (+48) 56 686-16-61
www.soswchelmno.pl/