Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

ul. Generała Hallera 11,
86-200 Chełmno
tel.: (+48) 56 686-18-50
e mail: sekretariat@mopschelmno.pl