MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY NADWIŚLANIN

sekcje: lekkoatletyka
ul. Rynek 7, 86 – 200 Chełmno
tel / fax: (+48) 56 686-06-12
prezes: Stanisław Żebrowski
www.mlksnadwislanin.pl