Klub Żołnierzy i Pracowników 9 Chełmińskiego Pułku Pontonowego im. gen. broni Józefa Hallera

Jw. 3136, Al. 3 Maja 4
86-200 Chełmno
tel. Marian Gosz (+48) 56 677-32-10
i Hieronim Marzęcki (+48) 604-513-439